Rodinné domy

Rodinné domy mají při plánování úspor jednu zásadní výhodu: Výhodný tarif na dodávky elektrické energie mohou využít na veškerou spotřebu. To ostatní subjekty nemají: Tarif pro tepelná čerpadla mohou využít pouze pro tepelné čerpadlo. Uživatel rodinného domu však může použít například tarif přímotop, kde je výrazně nižší poplatek za distribuci (až desetinásobný rozdíl!) na vše: Tedy má výhodnější elektrickou energii i na žehlení, praní prádla, pečení chleba atd. Kontaktujte nás, poradíme Vám jaký a jak výhodný tarif získat. Při plánování energetických úspor je nutné počítat i s tím, jak je nastavena legislativa. My známe detailně cenotvorbu energií a všechny možnosti. 

Nejen fotovoltaika pro rodinné domy je v současné době podporována z dotačního programu Nová zelená úsporám.

15 let zkušeností s FVE

Více než 250 instalací po celé republice

Zkušenost s velkými elektrárnami (1 mWp a více)

nová zelená úsporám

V rámci tohoto dotačního programu je možné získat dotaci na pořízení fotovoltaické elektrárny o maximálním výkonu 10 kWp s bateriovým úložištěm o velikosti 20 kWh.

Na rozdíl od dotací pro podnikatele lze dotaci spočítat na korunu přesně. Dotace je vyplácena v rámci týdnů a její výše je žadateli předem známá, jelikož je dána je dána striktně dle klíče stanoveného v dotační výzvě. 

Rodinný dům má na rozdíl od komerčních provozů spotřebu hlavně večer a ráno resp. záleží na tom, kdo v rodinném domě bydlí a jaký má režim. Nejběžnější typem obyvatel RD bude čtyřčlenná rodina s dětmi ve školním věku. 

Spotřeba RD s touto rodinou je pak největší ráno, když se obyvatelé chystají do práce a v odpoledních hodinách, když se rodina vrací domu. I toto je jeden z důvodů, proč se v případě rodinných domů vždy počítá s instalací akumulátoru. 

Akumulátor nám totiž umožní uchovat tzv. přebytek z nadvýroby, tedy situaci, kdy je spotřeba objektu nižší než je v daném okamžiku výroba FVE. Tím pádem vzniká přebytečná energie a je nutné vyřešit, jak s tímto přebytkem naložit. 

Fotovoltaická elektrárna v 99 % případů nikdy nepokryje 100 % spotřeby elektrické energie domácnosti. Ačkoliv existují tzv. ostrovní systémy FVE, tedy takové objekty, které nejsou k distribuční síti EE vůbec připojeny, pro běžnou rodinu s běžnými návyky není možné dosáhnout 100 % nezávislosti na distributorovi EE.

Cílem každého, kdo uvažuje o pořízení FVE pro RD uvažuje by měla být motivace snížit náklady na elektrickou energii, nikoliv cíl náklady zcela eliminovat.

Každý RD je zcela jedinečný ať už se jedná o orientaci střechy, způsob vytápění, návyky jeho obyvatelů apod., že je nutné ke každému přistupovat zcela individuálně.

Naši projektanti Vám dokáží navrhnout fotovoltaickou elektrárnu včetně úložiště tak, aby byla Vámi vynaložená investice co nejefektivnější a dávala zejména ekonomický smysl.

Jak probíhá spolupráce?

Děláme řešení „na klíč“:

 1. Navrhneme možná řešení
 2.  Vytvoříme projekt
 3.  Vytvoříme ekonomickou analýzu realizovaného opatření
 4.  Vyřídíme dotaci
 5.  Vyřídíme veškerou administrativu
  1. i. Komunikace s distributorem
  2. ii. Vyřízení stavebního povolení
  3. iii. Komunikace s bezpečnostními složkami
  4. iv. Vyřízení licence u Energetického regulačního úřadu
 6.  Celý projekt zároveň fyzicky realizujeme

Po zprovoznění poskytujeme nonstop monitoring elektrárny a poskytujeme klientovi data

Zajišťujeme veškerý záruční a pozáruční servis našich instalací

Nejnovější články

Čištění otopné soustavy

Čištění otopné soustavy

Problémy topných systémů Součástí teplovodních soustav je v mnoha případech silně mineralizovaná voda. Další součástí je kyslík, který je jednak…
Ukázka realizace

Ukázka realizace

Orientace fotovoltaických panelů směrem na východ a na západ maximalizuje využití plochy (minimalizuje mezery mezi řadami) a rozkládá výrobu elektrické…
Tepelné ztráty

Tepelné ztráty

Jedná se o zásadní téma úspory budovám. Pokud například uvažuji na podzim o instalaci fotovoltaické elektrárny a není pravděpodobné, že…

Chcete získat dotaci?

Uvažujete o fotovoltaických panelech nebo tepelném čerpadlu? Zařídíme pro Vás celý projekt od dokumentace, realizaci až po vyřízení dotace.