Dotace pro firmy a podnikatele

Firmy a podnikatelé mají jednu zásadní výhodu: Odběr elektrické energie je obvykle v době, kdy fotovoltaika vyrábí. Tím dochází k optimálnímu – přímému využití vyrobené energie pro spotřebu. Po skončení pracovní doby je dobré ohřát TUV na dásledujících 24 hodin a dobít baterie. Jinak baterie slouží především ke stabilizaci dodávky elektrické energie a k pokrytí vysokých startovacích proudů, vyrovnání odběrového diagramu popř. vyloučení penalizace. Pokud máte provoz na 3 směny a velkou spotřebu, prozatím se nevyplatí dimenzovat baterie na noční směnu, pokud to není nezbytně nutné. 

Jste podnikatel nebo máte na starosti firemní energetiku? Uvažujete o fotovoltaické elektrárně na halu, budovu nebo na volnou plochu na zemi? Neváhejte se na nás obrátit.

15 let zkušeností s FVE

Více než 250 instalací po celé republice

Zkušenost s velkými elektrárnami (1 mWp a více)

V současné době jsou vzhledem k nestabilitě cen na trhu s elektrickou energií v kurzu obnovitelné zdroje energie. Nejvíce se v souvislosti s OZE mluví zejména o elektrické energii ze slunce. Uvažujete o fotovoltaické elektrárně na halu, budovu nebo na
volnou plochu na zemi? Neváhejte se na nás obrátit. 

Jelikož stát musel zareagovat na stále sílící tlaky v rámci celé Evropy týkající týkající se snižování emisí CO2 v rámci komerční výroby, je vypsáno hned několik dotačních programů pro zřízení fotovoltaické elektrárny pro podnikající subjekty.

V rámci prvnotní komunikace vypracujeme zdarma:

Podnikatelé mohou získat dotaci, která pokryje 20 – 50 % celkových oprávněných vynaložených nákladů. 

Výše dotace se odvíjí podle dosažené úspory, velikosti podniku apod. Zkrátka dotaci na rozdíl od bytových objektů nelze spočítat dopředu s přesností na koruny. Z naší praxe ale víme, že dotace je schopna pokrýt celkové náklady v rozsahu 20 – 50 %. Obecně platí pravidlo, že menší podniky mají nárok na dotaci ve větší míře a větší podniky naopak v menší míře.

Snižte si náklady na výrobu

Fotovoltaická elektrárna Vám pomůže snížit náklady za elektrickou energií ve Vaší výrobě. Instalací FVE pokryjete určitou spotřebu elektrické energie Vaší výroby. V současné době šly ceny elektrické energie raketově nahoru a dle prognóz nelze předpokládat, že by se cena elektřiny vrátila na ceny před započetím energetické krize. Z tohoto důvodu je pro mnohé podnikatele až likvidační nárust cen, který doprovázel energetickou krizi. 

Zvýšení cen elektrické energie nelze dlouhodobě řešit ani tzv. zastropováním cen, které se ale stejně podnikatelů ve větší míře netýká. Stát tedy zvolil cestu finanční podpory obnovitelných zdrojů energie. Mezi zdaleka nejprozkoumanější a technologicky nejvyspělejší patří výroba elektrické energie ze slunečního svitu resp. elektromagnetického záření slunce. Fotovoltaický panel dokáže toto elektromagnetické záření transformovat do elektrické energie využitelné pro běžnou spotřebu.

Příklad z praxe

Společnost zabývající se výrobou kartonů má roční spotřebu 650 mWh. V jejich výrobním závodě probíhá standardní třísměnný provoz, spotřeba je tedy po celý den stejná. Výrobní závod spotřebuje tedy denně asi 1,8 mWh (650/365). Firma disponuje halou s velikostí střechy 600 m2.

Náš technik zakreslil panely na konkrétní střechu firmy. Při zákresu panelů počítal jen se skutečně využitelným místem, tedy ať už při osobní prohlídce střechy či ze satelitních obrázků počítal se všemi překážkami v instalaci (světlíky, hromosvod, ústí vzduchotechniky apod.). Technik zjistil, že klientovi se na střechu vejdou panelu o součtu jejich jmenovitého výkonu 99 kWp. KWp je jednotka používaná pro zachycení výkonu panelu a představuje tzv. špičkový výkon fotovoltaického panelu. V našich zeměpisných podmínkách víme, že 1 kWp odpovídá množství vyrobené elektrické energie v množství 1 mWh za rok. Klient tedy za rok vyrobí cca 99 mWh elektrické energie, což představuje necelou šestinu celkově spotřebované elektrické energie za rok. Klient tedy tímto způsobem ušetří necelých 17 % celkové ceny za elektrickou energii.

Přijde Vám to málo? Pokud bychom měli daný příklad uvést v penězích, pak zjistíme, že současná cena elektrické energie s jednotarifní distribuční sazbou pro podnikatele je dnes 12,- – 13,- Kč/kWh. Přepočet na mWh nám říká, že klient tedy zaplatí 12.000,- Kč za mWh a celkem tedy za rok za elektrickou energii
zaplatí 7.800.000,- Kč. Díky instalované fotovoltaické elektrárně klient ušetřil 1.188.000,- Kč z celkové ceny za elektrickou energii.

Tento příklad počítá s tím, že klient má zcela lineární spotřebu během celého dne, tedy že nedochází k žádným velkým výkyvům v oděrech v průběhu dne a vzhledem k instalovanému výkonu nedochází ani k nadvýrobě elektrické energie. Díky softwareu, který naši projektatní používají, simulujeme reálná data výroby. Pokud tedy máme k dispozici například čtvrthodinový graf spotřeb, jsme shchopni navrhnout a simulací ověřit nejefektivnější možné řešení pro Vaši společnost.

Jak probíhá spolupráce?

Děláme řešení „na klíč“:

 1. Navrhneme možná řešení
 2.  Vytvoříme projekt
 3.  Vytvoříme ekonomickou analýzu realizovaného opatření
 4.  Vyřídíme dotaci
 5.  Vyřídíme veškerou administrativu
  1. i. Komunikace s distributorem
  2. ii. Vyřízení stavebního povolení
  3. iii. Komunikace s bezpečnostními složkami
  4. iv. Vyřízení licence u Energetického regulačního úřadu
 6.  Celý projekt zároveň fyzicky realizujeme

Po zprovoznění poskytujeme nonstop monitoring elektrárny a poskytujeme klientovi data

Zajišťujeme veškerý záruční a pozáruční servis našich instalací

Nejnovější články

Čištění otopné soustavy

Čištění otopné soustavy

Problémy topných systémů Součástí teplovodních soustav je v mnoha případech silně mineralizovaná voda. Další součástí je kyslík, který je jednak…
Ukázka realizace

Ukázka realizace

Orientace fotovoltaických panelů směrem na východ a na západ maximalizuje využití plochy (minimalizuje mezery mezi řadami) a rozkládá výrobu elektrické…
Tepelné ztráty

Tepelné ztráty

Jedná se o zásadní téma úspory budovám. Pokud například uvažuji na podzim o instalaci fotovoltaické elektrárny a není pravděpodobné, že…

Chcete získat dotaci?

Uvažujete o fotovoltaických panelech nebo tepelném čerpadlu? Zařídíme pro Vás celý projekt od dokumentace, realizaci až po vyřízení dotace.