Bytové domy

V říjnu roku 2021 byl otevřen nový dotační program Nová zelená úsporám pro bytové domy. Mezi zajímavé aktuální dotační tituly pro bytové domy patří i KOMUNITNÍ ENERGETIKA. Disponujeme i vlastním řešením, které je mnohem výhodnější, protože u něj nedochází k nežádoucí alokaci a časové prodlevě při regulaci. Toto řešení je chráněné průmyslovým vzorem a patentem.

15 let zkušeností s FVE

Více než 250 instalací po celé republice

Zkušenost s velkými elektrárnami (1 mWp a více)

NejVýhodnější řešení pro BYTOV0VÉ DOMY

V případě bytových domů máte tři hlavní možnosti: Pokud se Vám na střech vejde jen malá FVE a pokryje společnou spotřebu, není co řešit. Pokud ovšem výroba bude větší než vlastní spotřeba SVJ, máte dvě možnosti: 

1) Sloučení odběrových míst a nahrazení elektroměrů podružnými, které slouží k rozúčtování spotřeby. Nejvýhodnější řešení, jelikož se nemusí aplikovat pravidlo alokace a ušetří se na paušálních poplatcích. Celková úspora pak bývá obvykle kolem 30 % !!!

2)  Komunitní energetika – lze aplikovat pouze v případě, že vůdčí místo resp. objekt s FVE má možnost přetoků do sítě. Další komplikaci představuje alkokace tj. státem diktovaný princip rozdělení výroby – de facto daný poměr s tím, že pokud ho nevyužiji, energie nejde jinému sousedovi, ale do sítě. Další nevýhodou je poplatek za distribuci.

 

Z vlastní zkušenosti Vám nabízíme bezkonkurenční řešení, které je chráněno průmyslovými vzory a patentem.

Jaké dotace je možné čerpat?

Zatepletní budovy

V rámci úspor na vytápění budovy je v současné době možné čerpat dotaci zejména na vnější zateplení bytových domů, výměnu oken, zasklení balkonu a obecně izolaci vnějších otvorů bytového domu. Díky zateplení bytového domu dojde ke snížení tepelné ztráty budovy a tím pádem dojde ke snížení nákladů na vytápění všech obyvatelů domu. Dotace pokryje až 50 % všech nákladů pro zateplení budovy.

fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna pro bytový dům sníží náklady za elektrickou energii všem obyvatelům bytového domu. Jsme vlastníky několika užitných vzorů týkajících se způsobu instalace, zapojení a fungování fotovoltaických elektráren v bytových domech. Fotovoltaickou elektrárnu navrhujeme vždy na míru každého bytového domu zvlášť a celý projekt realizujeme od projektové části až po samotnou realizaci. Dotace pokryje až 50 % všech nákladů spojených s pořízením FVE.

výměna zdroje tepla

Pro bytové domy je v současné době možné čerpat dotaci na výměnu hlavního zdroje tepla. Nejčastěji se jedná o přechod z plynového vytápění centrálního nebo dálkového vytápění. Vzhledem k cenám plynu a cenám dálkového vytápění je toto opatření jedním z nejžádanějších. Novým zdrojem tepla může být tepelné čerpadlo vzduch-voda, jež sníží náklady na vytápění až o 70 %. Navíc je výměna zdrojů tepla podporována dotací a ta pokryje až 70 % všech nákladů.

Zatepletní střechy

>Zateplením střechy můžete ušetřit značné náklady za vytápění objektu díky snížení tepelných ztrát. Zateplení střechy je podporována několika dotačními programy a může pokrýt až 50 % všech nákadů na zateplení střechy.

Další doplňkové služby

Nabízíme kompletní energetický audit budov, navrhneme optimální řešení šité na míru každé budovy. Pomůžeme Vám snížit náklady na výrobu, poskytujeme i veškeré dotační poradenství a zajišťujeme všechny nutné administrativní kroky pro realizaci energetických úsporných opatření.

Uvažujete o fotovoltaických panelech nebo tepelném čerpadlu? Zařídíme pro Vás celý projekt od dokumentace, realizaci až po vyřízení dotace. Pro nezávaznou nabídku se na nás obraťte na uvedeném tel. čísle nebo emailu.

Jak probíhá spolupráce?

kontaktujte nás

Při prvním kontaktu si vyjasníme, o co přesně máte zájem a naše asistentka se doptá na vše podstatné.

Tvorba cenové nabídky

V tomto kroku zpracujeme indikativní cenovou nabídku na řešení, které si přejete.

Součástí tvordby indikativí cenové nabídky je i ekonoimka celého projektu, v té zjistíte například návratnost investice, celkovou roční úsporu, výkon fotovoltaické elektrárny, množství vyrobené elektrické energie apod.

Schůzka SVJ

S vaší pomocí svoláme všechny vlastníky bytů v bytovém domě

Na této schůzi bude prezentováno možné řešení pro váš bytový dům, budou odpovězeny všechny dotazy.

Zpřesňující cenová nabídka

Po schůzi, kde zjistíme, zda vlastníci opravdu mají zájem o nabízený projekt, vytvoříme zpřesňující cenovou nabídku, která reflektuje konkrétní technické řešení nutné pro realizaci projektu ve Vašem domě

Tato cenová nabídka zahrnuje všechny náklady, které SVJ hradí.

Cenová nabídka zahrnuje práci, technologie, vyřízení dotace, vyřízení stavebního povolení (pokud je potřeba) apod.

Hlasování SVJ

SVJ musí nechat hlasovat všechny členy SVJ o tom, zda mají zájem o daný projekt.

Pokud je hlasování úspěšné, pak automaticky přecházíme na krok 6

podpis smlouvy

V této fázi dochází se souhlasem členů SVJ k podpisu smlouvy o dílo.

Předmětem smlouvy je vždy daný projekt.

realizace

V této fázi se již realizuje objednaný projekt.

Raelizace vždy probíhá tak, abychom co nejméně zasahovali do běžného provozu domácností.

V případě instalace fotovoltaických panelů se sloučením odběrných míst dochází k přeručení dodávek každé z domácností na maximálně 15 minut.

předání díla

Dílo je po realizaci uvedeno do provozu a předáno.

Uvažujete o fotovoltaických panelech nebo tepelném čerpadlu? Zařídíme pro Vás celý projekt od dokumentace, realizaci až po vyřízení dotace. Pro nezávaznou nabídku se na nás obraťte na uvedeném tel. čísle nebo emailu.

Nejnovější články

Anketa

Anketa

Vyjádřete svůj názor na umístění fotovoltaické elektrárny na bytovém domě. Po vyplnění formuláře se vám zobrazí názory ostatních účastníků hlasování.…
Reference

Reference

Ukázka instalací na bytových domech. Orientace fotovoltaických panelů směrem na východ a na západ maximalizuje využití plochy (minimalizuje mezery mezi…
Tepelné ztráty

Tepelné ztráty

Jedná se o zásadní téma úspory budovám. Pokud například uvažuji na podzim o instalaci fotovoltaické elektrárny a není pravděpodobné, že…

Chcete získat dotaci?

Uvažujete o fotovoltaických panelech nebo tepelném čerpadlu? Zařídíme pro Vás celý projekt od dokumentace, realizaci až po vyřízení dotace.