O Nás

Jsme společnost, jež se více než 15 let zabývá energetickými úsporami budov, komerčních provozů a komerčních budov. Vlastníme několik užitných vzorů týkajících se zejména způsobu zapojení fotovoltaických elektráren v bytových domech. Při realizaci dbáme na dvě hlavní věci:

Individuální přístup

Ke každému zákazníkovi, případně jeho objektu, přistupujeme vždy zcela individuálně. Vždy provádíme návštěvu zákazníka, pracujeme s co nejpřesnějšími daty, ať už se jedná o spotřebu elektrické energie, tepla apod. Díky tomu je navrhované řešení vždy optimalizované pro každého zákazníka zvlášť a proto je možné dosáhnout maximální efektivity instalovaných opatření.

Bezpečnost

Pro realizaci zejména v oblasti fotovoltaických elektráren používáme jedny z nejbezpečnějších komponentů na trhu. Fotovoltaické panely vyrábějí stejnosměrný proud, který v případě vysokého výkonu panelů představuje bezpečnostní riziko v podobě enormního napětí, které se v panelech a potažmo v propojovacím materiálu vyskytuje. SolarEdge je jediný dodavatel a výrobce komponent pro FVE, který dokáže bezpečně během 15s snížit napětí v panelech na 1 V, což je napětí, které pro člověka nepředstavuje životu ohrožující nebezpečí. Celý systém navíc podléhá nonstop monitoringu a sám dokáže vyhodnotit bezpečnostní rizika jako např. nadměrná teplota jednotlivých komponent, vznik zkratového napětí, vznik obloukových výbojů apod. Pokud systém zaznamená jakékoliv riziko, je schopen automaticky vyřadit ty konkrétní komponenty, u kterých riziko hrozí, přitom však zachovává činnost ostatních a výroba elektřiny tak není přerušena. V rámci spolupráce s námi považujeme za samožřejmé, že námi instalované systému monitorujeme na dálku 24/7 a v případě jakýchkoliv bezpečnostních rizik okamžitě reagujeme.

Partneři

Chcete získat dotaci?

Uvažujete o fotovoltaických panelech nebo tepelném čerpadlu? Zařídíme pro Vás celý projekt od dokumentace, realizaci až po vyřízení dotace.