Dotace pro obce

Města a obce mají jednu zásadní výhodu a to mnohem větší dotace na komunitní energetiku, než ostatní žadatelé. Komunitní energetika znamená, že přebytky vyrobené min. na jedné fotovoltaické elektrárně mohu využít na více budovách, tedy i tam, kde fotovoltaiku nemám. Vždy se vyplatí navýšit počet komunity tak, aby se spotřebovala v místě veškerá vyrobená energie. Ty důvody jsou dva:

 1. Každá regulace má zpoždění v čase

 2. Úspora na smysluplně využitou elektrickou energii bývá větší než zisk z prodeje, zejména pokud jinde musím nakupovat

Obce do 3.000 obyvatel mají možnost čerpat dotace ve výši až 75 % oprávněných vynaložených nákladů v souvislosti s pořízením fotovoltaické elektrárny na budovy obce.

15 let zkušeností s FVE

Více než 250 instalací po celé republice

Zkušenost s velkými elektrárnami (1 mWp a více)

V současné době jsou vzhledem k nestabilitě cen na trhu s elektrickou energií v kurzu obnovitelné zdroje energie. Nejvíce se v souvislosti s OZE mluví zejména o elektrické energii ze slunce. Uvažujete o fotovoltaické elektrárně na halu, budovu nebo na
volnou plochu na zemi? Neváhejte se na nás obrátit. 

Jelikož stát musel zareagovat na stále sílící tlaky v rámci celé Evropy týkající týkající se snižování emisí CO2 v rámci komerční výroby, je vypsáno hned několik dotačních programů pro zřízení fotovoltaické elektrárny pro podnikající subjekty.

V rámci prvnotní komunikace vypracujeme zdarma:

Příklad z praxe

Obec Karlovice má 2.800 obyvatel. Obec provozuje kulturní dům, obecní úřad a obecní knihovnu.

Všechny tyto budovy mají v součtu spotřebu 19 mWh za rok. Každá má svoje odběrné místo. Na každou budovu se vejdou panely o součtu jmenovitého špičkového výkonu 9 kWp. V současné době legislativa umožňuje instalace do 40 kWp bez stavebního povolení. Obec tedy FVE realizovala. 

Každá z budov má stejný roční odběr. Každá má tedy roční spotřebu 6,3 mWh. Každá z nich si vyrobí 9 mWh elektrické energie za rok. Část výraběné elektřiny zejména v letních a jarních měsících bude představovat tzv. nadvýrobu. Tedy situaci, kdy je spotřeba objektu nižší než je výroba FVE v reálném čase a je tedy nutné řešit, jak s těmito nadbytky pracovat. 

V současnosti jsou výkupní ceny OZE příznivé a pohybují se od fixní částky 6.300,- Kč/mWh až po tzv. spotovou cenu, tedy situaci, kdy některé společnosti vykupují elektřinu z OZE za spotovou cenu, která je dána cenou elektrické energie na burze v danou hodinu. 

Spotová cena je v současné době v průměru 10.100,- Kč za mWh. Obec tedy díky FVE pokryje cca 70 % celkové roční spotřeby a přebytky z nadvýroby prodá subjektu, který se zabývá výkupem energií z OZE a tím pádem získá ještě 111.100,- Kč do rozpočtu a z této částky uhradí zbývajících 30 % celkové roční spotřeby objektů a zbytek se stane součástí rozpočtu obce a bude s ním naloženo podle uvážení vedení obce.

Jak probíhá spolupráce?

Děláme řešení „na klíč“:

 1. Navrhneme možná řešení
 2.  Vytvoříme projekt
 3.  Vytvoříme ekonomickou analýzu realizovaného opatření
 4.  Vyřídíme dotaci
 5.  Vyřídíme veškerou administrativu
  1. i. Komunikace s distributorem
  2. ii. Vyřízení stavebního povolení
  3. iii. Komunikace s bezpečnostními složkami
  4. iv. Vyřízení licence u Energetického regulačního úřadu
 6.  Celý projekt zároveň fyzicky realizujeme

Po zprovoznění poskytujeme nonstop monitoring elektrárny a poskytujeme klientovi data

Zajišťujeme veškerý záruční a pozáruční servis našich instalací

Nejnovější články

Čištění otopné soustavy

Čištění otopné soustavy

Problémy topných systémů Součástí teplovodních soustav je v mnoha případech silně mineralizovaná voda. Další součástí je kyslík, který je jednak…
Ukázka realizace

Ukázka realizace

Orientace fotovoltaických panelů směrem na východ a na západ maximalizuje využití plochy (minimalizuje mezery mezi řadami) a rozkládá výrobu elektrické…
Tepelné ztráty

Tepelné ztráty

Jedná se o zásadní téma úspory budovám. Pokud například uvažuji na podzim o instalaci fotovoltaické elektrárny a není pravděpodobné, že…

Chcete získat dotaci?

Uvažujete o fotovoltaických panelech nebo tepelném čerpadlu? Zařídíme pro Vás celý projekt od dokumentace, realizaci až po vyřízení dotace.