Čištění otopné soustavy

17. 6. 2024

Problémy topných systémů

Součástí teplovodních soustav je v mnoha případech silně mineralizovaná voda. Další součástí je kyslík, který je jednak v samotné vodě a také se do topné soustavy dostává z okolního vzduchu přes čerpadla, spoje, plastové potrubí, nebo při opravách a vypouštění systémů.

Při provozu topných soustav dochází vlivem chemických procesů k tvorbě kalů, inkrustací, korozi kovových součástí a v neposlední řadě i k tvorbě kolonií řas a bakterií. Všechny tyto jevy mají za následek výrazné snížení účinnosti celého otopného systému.

  • Koroze může způsobit havárii topného systému.
  • Řasy bývají příčinou nefunkčnosti podlahového vytápění.
  • Kaly se usazují v místech s nízkou rychlostí proudění (např. spodní část radiátorů nebo v potrubí podlahového vytápění s nízkou rychlostí proudění) a působí jako izolant bránící správnému přenosu tepla.
  • Minerály vytvářejí pevné usazeniny na vnitřních stěnách, jsou příčinou nefunkčnosti regulačních armatur, mají za následek zvýšení tlakových ztrát v potrubí a pochopitelně snížení výkonu topné soustavy.

Čištění a údržba topných systémů

Všeobecně doporučený interval pro čištění otopných soustav je cca 7–10 let. Výrobci deskových a trubkový otopných těles však doporučují čištění systému jednou za dva roky.

Pravidelná údržba otopných soustav prodlouží životnost použitých komponent a zachová jeho funkci v plném rozsahu. Pro zabránění opakovaného výskytu výše uvedených problémů doporučujeme chemické ošetření teplonosného média přidáním odpovídajícího množství inhibitoru do otopného systému.

Před vyčištěním otopné soustavy je funkční pouze horní polovina radiátoru. Spodní část je zanešená usazeninami.
Po chemickém čištění je již celý radiátor funkční.

Pokud chcete uspočit 20 až 30 % nákladů na vytápění a mít celou otopnou soustavu funkční a bez závad, kontaktujte nás na info@usporybudovam.cz

Další články

Ukázka realizace

Ukázka realizace

Orientace fotovoltaických panelů směrem na východ a na západ maximalizuje využití plochy (minimalizuje mezery mezi řadami) a rozkládá výrobu elektrické…
Tepelné ztráty

Tepelné ztráty

Jedná se o zásadní téma úspory budovám. Pokud například uvažuji na podzim o instalaci fotovoltaické elektrárny a není pravděpodobné, že…
Zdroj TUV a vytápění

Zdroj TUV a vytápění

Zdroj a úspory tepla mají zejména pro velké domy či haly a bytové domy zcela zásadní význam a představují často…