Elektrická energie

30. 3. 2022

Zjednodušeně řečeno elektrická energie je obvykle dražší než tepelná energie. Nejen proto se vyplatí elektřině věnovat pozornost. Druhým důvodem je skutečnost, že ji lze snadno získat zdarma. Fotovoltaické panely přemění sluneční záření na elektřinu zcela zdarma a to bez mechanického opotřebení, nevydávají žádný hluk, nepotřebují servis a mají dlouhou životnost. Správně by se tedy neměl používat výraz „výroba elektrické energie“, protože dochází pouze přeměně jednoho druhu energie na jinou podobu. Zákon o zachování energie mluvi jasně.

Fovovoltaickou elektrárnu se vyplatí v našem pásmu dimenzovat podle spotřeby na jaře a na podzim. V létě budou vždy přebytky a v zimě vždy nedostatek slunečního záření. Získáte tak zdroj energie zdarma, který v našem pásmu funguje od jara do podzimu tedy cca 2/3 až ¾ roku. Obraťte se na nás a my Vám rádi poradíme, jak detailně postupovat:

  • Co by mělo předcházet instalaci fotovoltaiky?
    • Realizace úsporných opatření – pokud úsporná opatření budete realizovat až po instalaci fotovoltaiky nebo současně, budete mít zkreslenou představu o reálné úspoře díky fotovoltaice.
    • Kontrola rozložení zátěže na fázích – usnadníte tím mj. balancování výroby asymetrického střídače, snížíte hodnotu hlavního jističe a odběr ze sítě (pokud nejste jen na jedné fázi).
    • Kontrola stávajících rozvodů – má vliv zejména na zálohovaný okruh. Instalace fotovoltaiky má zásadní vliv na lokální instalaci a a ta by tudíž měla být 100% v pořádku a dle posledních norem.

TIP pro majitele indukční varné desky:

Ve skutečnosti se obvykle jedná o několik jednofázových spotřebičů, které využívají pouze dvě fáze ze tří. Na třetí fázi se proto obvykle přidá trouba. Většinou nejčastěji používáte jednu z plotýnek a měli byste vědět na které fázi je zapojena. Na zbylé dvě fáze připojím myčku nádobí a pračku. Ostatní spotřebiče rovnoměrně přidávám k těmto spotřebičům. Sušičku prádla dávám obvykle k pračce, protože tím eliminuji souběh. Obvykle se nejprve pere prádlo a pak teprve suší. Je dobré se naučit zapínat spotřebiče postupně, vice energie tak pokryjete z fotovoltaiky a méně ze sítě. Naučte se používat odložený start.

Pokud o koupi indukční varné desky teprve uvažujete, pořiďte typ co umí plynulou regulaci. Některé typy totiž pulzují například když nastavím výkon na 500 W, jednu sekundu jede na 1000 W a druhou sekundu je vypnutá. Pulzování není ideální zejména pro regulaci fotovoltaické elektrárny.

Další články

Čištění otopné soustavy

Čištění otopné soustavy

Problémy topných systémů Součástí teplovodních soustav je v mnoha případech silně mineralizovaná voda. Další součástí je kyslík, který je jednak…
Ukázka realizace

Ukázka realizace

Orientace fotovoltaických panelů směrem na východ a na západ maximalizuje využití plochy (minimalizuje mezery mezi řadami) a rozkládá výrobu elektrické…
Tepelné ztráty

Tepelné ztráty

Jedná se o zásadní téma úspory budovám. Pokud například uvažuji na podzim o instalaci fotovoltaické elektrárny a není pravděpodobné, že…